Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου

Ο Οργανισμός μας, προκειμένου να παρέχει άμεση και καλύτερη πληροφόρηση στους χρήστες των υπηρεσιών του, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα. Έτσι, τα περίπου 1800 μέλη του ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου – αλλά και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος – θα μπορούν να ενημερώνονται για θέματα διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων της πεδιάδας.

Είναι γνωστό στους χρήστες των υπηρεσιών του ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου ότι ο Οργανισμός είχε περιέλθει σε κατάσταση αποδιοργάνωσης, αναξιοπιστίας και μειωμένης αποδοτικότητας.

Επομένως, πρώτη και βασική προτεραιότητα της σημερινής Διοίκησης ήταν (και παραμένει) η αξιόπιστη και διάφανη λειτουργία του Οργανισμού με ταυτόχρονη παροχή όλο και πιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος.

Παράλληλα, ο Οργανισμός καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης σε ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή όπως είναι αυτό της τελματώδους κατάστασης στην οποία έχει περιπέσει του έργο του «Αναδασμού».

Επίσης, βασικό μέλημα του ΤΟΕΒ πρέπει να είναι και η συμβολή στην αποτελεσματικότερη χρήση του νερού άρδευσης αφού είναι γνωστό ότι η συνήθης αρδευτική πρακτική με την αλόγιστη χρήση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων οδηγεί σε υποβάθμισή τους. Είναι επομένως αναγκαία η αναζήτηση της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης των επιφανειακών υδάτων και η μείωση των απωλειών με την έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών και ζημιών των δικτύων.
Για την επίτευξη των παραπάνω, η Διοίκηση καταβάλλει αυξημένη προσπάθεια, παρά την έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού. Η μέχρι τώρα κοπιώδης δίχρονη πορεία μας, θεωρούμε ότι αποδίδει αποτελέσματα.

Φιλοδοξούμε ότι αυτή η ιστοσελίδα θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο ουσιαστικής πληροφόρησης και διευκόλυνσης των μελών του Οργανισμού στις συναλλαγές τους με αυτόν. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι προτάσεις σας για την βελτίωσή της είναι ευπρόσδεκτες.
Μανάγουλη, 04 Ιουνίου 2015
Το Δ.Σ.

Τελευταία νέα από την περιοχή

Νέα της Περιοχής

  • Δήμος Δωρίδος
  • Error

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΣΦΗΟΛήψη ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ-ΣΦΗΟ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-2024-με-αδαΛήψη … Το άρθρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Σ.Φ.Η.Ο εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Δωρίδος. [...]

πρόσκληση-18η-δημοτικής-19_7_24Λήψη … Το άρθρο Πρόσκληση σε μεικτή τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ευπαλίου, την 19 η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα10:30΄. εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Δωρίδος. [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΤΕΙΧΙΟ-2024-με-αδαΛήψη ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ-ΤΕΙΧΙΟ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-2024-με-αδαΛήψη … Το άρθρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΙΟΥ. εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Δωρίδος. [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ-2024-με-αδαΛήψη ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ-ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-2024-ΜΕ-ΑΔΑΛήψη … Το άρθρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ. εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Δωρίδος. [...]

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΑΤΕΙΝΗ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ

… Το άρθρο ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΑΤΕΙΝΗ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Δωρίδος. [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΗΜΟΥ-ΔΩΡΙΔΟΣ-ΣΟΧ-1-2024Λήψη ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-Σ0Χ2024Λήψη … Το άρθρο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Δωρίδος. [...]

RSS Error: A feed could not be found at `http://www.nafpaktos.gr/feed/`; the status code is `404` and content-type is `text/html; charset=utf-8`