17/08/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 9/9/2022

Τ.Ο.Ε.Β  ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ **** ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022 ΜΕΧΡΙ
22/07/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τ.Ο.Ε.Β. ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ***** ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΡΙΨΗ ΜΠΑΖΩΝ, ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ,