Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου

Ο Οργανισμός μας, προκειμένου να παρέχει άμεση και καλύτερη πληροφόρηση στους χρήστες των υπηρεσιών του, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα. Έτσι, τα περίπου 1800 μέλη του ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου – αλλά και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος – θα μπορούν να ενημερώνονται για θέματα διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων της πεδιάδας.

Είναι γνωστό στους χρήστες των υπηρεσιών του ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου ότι ο Οργανισμός είχε περιέλθει σε κατάσταση αποδιοργάνωσης, αναξιοπιστίας και μειωμένης αποδοτικότητας.

Επομένως, πρώτη και βασική προτεραιότητα της σημερινής Διοίκησης ήταν (και παραμένει) η αξιόπιστη και διάφανη λειτουργία του Οργανισμού με ταυτόχρονη παροχή όλο και πιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος.

Παράλληλα, ο Οργανισμός καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης σε ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή όπως είναι αυτό της τελματώδους κατάστασης στην οποία έχει περιπέσει του έργο του «Αναδασμού».

Επίσης, βασικό μέλημα του ΤΟΕΒ πρέπει να είναι και η συμβολή στην αποτελεσματικότερη χρήση του νερού άρδευσης αφού είναι γνωστό ότι η συνήθης αρδευτική πρακτική με την αλόγιστη χρήση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων οδηγεί σε υποβάθμισή τους. Είναι επομένως αναγκαία η αναζήτηση της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης των επιφανειακών υδάτων και η μείωση των απωλειών με την έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών και ζημιών των δικτύων.
Για την επίτευξη των παραπάνω, η Διοίκηση καταβάλλει αυξημένη προσπάθεια, παρά την έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού. Η μέχρι τώρα κοπιώδης δίχρονη πορεία μας, θεωρούμε ότι αποδίδει αποτελέσματα.

Φιλοδοξούμε ότι αυτή η ιστοσελίδα θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο ουσιαστικής πληροφόρησης και διευκόλυνσης των μελών του Οργανισμού στις συναλλαγές τους με αυτόν. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι προτάσεις σας για την βελτίωσή της είναι ευπρόσδεκτες.
Μανάγουλη, 04 Ιουνίου 2015
Το Δ.Σ.

Τελευταία νέα από την περιοχή

Νέα της Περιοχής

  • Δήμος Δωρίδος
  • Error

94ΘΠΩ9Ζ-67Κ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΛήψη Τεχνική-Μελέτη-30-7323_018_signΛήψη Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___260923-ΑΚΡΙΒΕΣ-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΛήψη Διακήρυξη-30-7323.018_signed-23PROC013482416Λήψη Απόφαση-ΟΕ-έγκρισης-όρων-Ε4ΔΔΩ9Ζ-Μ7ΚΛήψη … Το άρθρο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΡΑΓΑΤΣΟΥΛΑ ΩΣ ΔΕΝΔΡΑ Τ.Κ. ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ,Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Δωρίδος. [...]

Πρόσκληση-σε-ΤΑΚΤΙΚΗ-συνεδρίαση-Δ.Σ.Δωρίδος-Α.Π.-8236-15.9.2023Λήψη … Το άρθρο Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, την 19η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Λιδωρίκι. εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Δωρίδος. [...]

Δελτίο Τύπου-Ολοκλήρωση αποστολής ειδών πρώτης ανάγκης στους πληγέντες της Θεσσαλίας.

Δελτίο-Τύπου-Δ.Δωρίδος-ολοκλήρωση-αποστολής-στη-ΘεσσαλίαΛήψη … Το άρθρο Δελτίο Τύπου-Ολοκλήρωση αποστολής ειδών πρώτης ανάγκης στους πληγέντες της Θεσσαλίας. εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Δωρίδος. [...]

Η  ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που συγκεντρώθηκε ξεπέρασε κάθε προσδοκία και παραδόθηκε στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας και στη συνέχεια έγινε  η διανομή  στις Κοινότητες Κρανιά και Ριζοβούνι του Δήμου Καρδίτσας που έχουν άμεση ανάγκη.  Ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις

Δελτίο-τύπου-Αποστολή-βοήθειας-στην-ΚαρδίτσαΛήψη … Το άρθρο Η  ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που συγκεντρώθηκε ξεπέρασε κάθε προσδοκία και παραδόθηκε στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας και στη συνέχεια έγινε  η διανομή  στις Κοινότητες Κρανιά και Ριζοβούνι του Δήμου Καρδίτσας που έχουν άμεση ανάγκη. Ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Δωρίδος. [...]

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ-ΠΡΌΣΚΛΗΣΗΛήψη … Το άρθρο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Δωρίδος. [...]

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η-Παράταση συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης-Αποκλειστική ανάγκη σε εμφιαλωμένα νερά

ΔΗΜΟΣ-ΔΩΡΙΔΟΣ-ΝΕΑ-Ανακοίνωση-για-συγκέντρωσηΛήψη … Το άρθρο Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η-Παράταση συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης-Αποκλειστική ανάγκη σε εμφιαλωμένα νερά εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Δωρίδος. [...]

RSS Error: A feed could not be found at `http://www.nafpaktos.gr/feed/`; the status code is `404` and content-type is `text/html; charset=utf-8`