ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3/2020 απόφαση του Δ.Σ., καλεί τους αντιπροσώπους των Τοπικών Συνελεύσεων της περιοχής ευθύνης του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Οργανισμού στη Μανάγουλη, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α) Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελέσματα Χρήσης 2019.
β) Καθορισμός τελών έτους 2020.
γ) Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 2020.
δ) Προτάσεις επί του Αρδευτικού Κανονισμού του Οργανισμού.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23/2/2020 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος, χωρίς νέα πρόσκληση.

Ο Πρόεδρος
Καραμπάρπας Βασίλειος