Τ.Ο.Ε.Β. ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ

*****

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΡΙΨΗ ΜΠΑΖΩΝ,

ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΕΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ,

 

(Ν. 3881/1958, ΑΡΘΡΑ 38,39 & 40)