Τ.Ο.Ε.Β  ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ

****

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9/2022