ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδος Μόρνου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του Εγγειοβελτιωτικού Έργου της πεδιάδας Μόρνου, γνωστού και ως «έργο Αναδασμού».

Το έργο με τον τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ», συμπεριλήφθηκε στις προτάσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 5.000.000 ευρώ.

Για την ολοκλήρωση του έργου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μετά από αίτημα του Οργανισμού, εκπόνησε μελέτη για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις-υποέργα η οποία στη συνέχεια τέθηκε υπόψη και εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ακολούθησε πλήθος συναντήσεων και πιεστικών παρεμβάσεων με υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση.

Το Δ.Σ., όπως και μέχρι σήμερα έπραξε, θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περ. Στ. Ελλάδας προκειμένου να συμπληρωθεί ο σχετικός φάκελος με τις απαιτούμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, ώστε το έργο να δημοπρατηθεί το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα, θα συνεχίσει τις ενέργειές του για την ευόδωση του αιτήματος καταβολής αποζημιώσεων ηρτημένης εσοδείας στους καλλιεργητές.

Από το Δ.Σ.