Εργασίες στο φράγμα-Υδροληψία στη θέση «Λόη».

Εργασίες  ετήσιου καθαρισμού καναλιού υδροληψίας  (2021).

Εργασίες  καθαρισμού φίλτρου  (2018).

Εργασίες το έτος 2018.

Εργασίες το έτος 2019.

Εργασίες το έτος 2022.

Αποκατάσταση βλάβης στο φίλτρο  (2019).

Ετήσιες εργασίες  στην υδρομάστευση – Φράγμα «ΛΟΗ»  (2020).

Καθαρισμός αντλιοστασίου D1  (2020).

Καθαρισμός αντλιοστασίου D2 (2020).

Καθαρισμός αντλιοστασίου Α0 (2019).