Κατασκευή υπερχειλιστή στη δεξαμενή Καστρακίου για την εκμετάλλευση της υπερχείλισης της δεξαμενής και τη μείωση της λειτουργίας των γεωτρήσεων.

Κατασκευή δέσης στη Μανδήλω με αναδιπλούμενους σιδηροδοκούς  και αποσπώμενους  ξυλοδοκούς.

Αντικατάσταση πρόχειρων «κοφτρών» με μόνιμα μεταλλικά θυροφράγματα.

Επεκτάσεις παροχών υδροληψιών προκειμένου να μειωθεί  η λειτουργία των  γεωτρήσεων.

Επεκτάσεις σωλήνων αρδευτικού δικτύου στην περιοχή  Καστρακίου.

Νέα παροχή προς Κεφάλα Καστρακίου.

Επεκτάσεις αρδευτικού δικτύου (Άνω Μαλάματα).

Επεκτάσεις Δικτύου (Καστράκι).