Μέτρα για την προσαρμογή της λειτουργίας του γραφείου του Οργανισμού λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού