ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID - 19)