Ανακοίνωση προς τους κτηματίες - καλλιεργητές πεδιάδας Μόρνου για καθαρισμό των παραυλάκων