Ανακοίνωση για εξόφληση-ρύθμιση οφειλών έτους 2017 και προηγούμενων αυτού