Ανακοίνωση προς κτηματίες - καλλιεργητές περιοχής 'Κεφάλας' Καστρακίου