Ο Τ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδος Μόρνου έχει την έδρα του στη Μανάγουλη Δωρίδας του νομού Φωκίδας και στεγάζεται στο Κοινοτικό Κατάστημα του χωριού. Διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Του συμβουλίου προΐσταται ο πρόεδρος και υπάρχουν οι θέσεις του αντιπροέδρου, του γραμματέα και του ταμία. Το διοικητικό συμβούλιο το εκλέγει και ελέγχει η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων που σήμερα αποτελείται από 29 (προβλέπονται 41) εκλέκτορες που εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια από τις Τοπικές Συνελεύσεις των μελών του Οργανισμού.

Οι διοικητικές του υπηρεσίες διεκπεραιώνονται σήμερα από μια έκτακτη υπάλληλο με τη βοήθεια του γραμματέα του Δ.Σ.