ΤΟΠΙΚΟΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΕΓΓΕΙΩΝΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ                                  

 (ΤΟΕΒ) ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ                                                         Μανάγουλη, 17/3/2015

Έδρα: ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ ΔΩΡΙΔΟΣ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 57

Τηλ.& φαξ: 26340-71 278

e-mail: toebmornou@hotmail.gr

Προς

1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κοιν.: 1. ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

2. ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΦΕΡΙΑΡΧΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

 

Θέμα:  Ενέργειες για το έργο «Δίκτυο Ανοικτών Διωρύγων πεδιάδος Μόρνου»

 

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Περιφερειάρχη,

Όπως γνωρίζετε, το έργο «Δίκτυο Ανοικτών Διωρύγων πεδιάδος Μόρνου» ταλανίζει για χρόνια την περιοχή μας. Άρχισε να εκτελείται το 2006-07 και αφορά, άμεσα μεν περίπου 7.000 στρέμματα έμμεσα δε πολύ περισσότερα. Περιλάμβανε: τρία αντλιοστάσια, μία δεξαμενή αναρρύθμισης, τους αγωγούς μεταφοράς νερού, την αγροτική οδοποιία, τις αποστραγγιστικές χωμάτινες τάφρους και τις σκυροδετημένες αρδευτικές διώρυγες. Παράλληλα προβλεπόντουσαν τα υποέργα: «Τοπογραφικές εργασίες αναδασμού» (το υλοποιεί η Π.Ε. Φωκίδας), «Συστηματοποιήσεις εδαφών – ισοπεδώσεις» (αναμένεται να  το υλοποιήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), «Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας» και άλλα μικρότερα υποέργα.

Από το σύνολο του έργου που κατασκευάστηκε λειτουργούσαν και λειτουργούν  για αποστραγγιστική χρήση τα δύο αντλιοστάσια. Ωστόσο η αποστράγγιση της πεδιάδας δεν μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά και στο σύνολό της, λόγω μη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων υποέργων. Τα υπόλοιπα τμήματα που κατασκευάστηκαν και ιδιαίτερα η δεξαμενή και οι αρδευτικές διώρυγες παρουσίασαν σοβαρές κακοτεχνίες και ελαττώματα, κάτι που έχει διαπιστωθεί από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς. Για το λόγο αυτό η Δ.Υ. του έργου βρισκόταν και βρίσκεται σε διαρκή αντιπαράθεση  με την ανάδοχο εταιρεία και την υποχρέωσε να τα αποκαταστήσει, επειδή δε η αποκατάσταση έγινε πλημμελέστατα (όπως διαπιστώθηκε αρμοδίως στη συνέχεια), τον Μάιο του 2013 την κήρυξε έκπτωτη, η οποία έκπτωση περιέργως δεν τελεσιδίκησε.

Ο  ΤΟΕΒ δεν μπορούσε και δεν μπορεί να κάνει χρήση του έργου για την άρδευση των κτημάτων λόγω των προβλημάτων του αλλά και λόγω μη πραγματοποίησης των εργασιών της συστηματοποίησης των εδαφών, των ισοπεδώσεων και του αναδασμού. Ο ισχυρισμός αυτός επιβεβαιώνεται πλήρως τόσο από έγγραφες διαπιστώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ όσο και από την από τον Ιούλιο του 2014  Έκθεση Ελέγχου του ΣΕΔΕ που αφορά το ως άνω έργο.

Η παραπάνω  κατάσταση έχει βυθίσει σε τέλμα την περιοχή. Τα όρια ανοχής και αντοχής των κτηματιών-καλλιεργητών έχουν ξεπεραστεί προ πολλού. Η  καθυστέρηση εκτέλεσης και η όλη εξέλιξη του έργου έχει θέσει σε ομηρία τη σημαντικότερη παραγωγική δύναμη της περιοχής σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης όπως αυτή που διέρχεται η χώρα. Είναι αδύνατο να προγραμματιστεί οποιαδήποτε μακροχρόνια αξιοποίηση των κτημάτων. Η όποια – και όπου είναι δυνατή – καλλιέργειά τους κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του έργου είναι υποτυπώδης και χωρίς δυνατότητα άρδευσης με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική έως και ολοκληρωτική απώλεια εισοδήματος. Η Πολιτεία μέχρι και το 2010 αναγνωρίζοντας την παραπάνω απώλεια κατέβαλε στους δικαιούχους αποζημίωση ηρτημένης εσοδείας. Ανεξήγητα και χωρίς καμία ενημέρωση, από το 2011 διακόπηκε η καταβολή αποζημιώσεων παρά τη  σχετική απαίτηση των δικαιούχων.

Η παρούσα διοίκηση του ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της τον Μάιο του 2013, διαπιστώνοντας καθημερινά την αγανάκτηση των μελών του Οργανισμού,  καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και συνδράμει τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να βρεθεί διέξοδος από το τέλμα.

Ωστόσο τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός  που να οδηγεί σε διέξοδο στο κοντινό μέλλον.

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Περιφερειάρχη,

Είναι επιτακτική ανάγκη για ΑΜΕΣΗ και έμπρακτη παρέμβασή σας ώστε να υπάρξει ένας συντονισμένος, συνολικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός που θα εξασφαλίσει:

Α) την έντεχνη και ποιοτική ολοκλήρωση του έργου,

Β) την απαραίτητη χρηματοδότησή του, και

Γ) τη συνέχιση καταβολής αποζημιώσεων ηρτημένης εσοδείας στους δικαιούχους.

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας.

 

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος                                                                Ο γραμματέας

 

 

 

 

Βασίλειος Καραμπάρπας                                           Κων/νος Κουτσόπουλος